Prywatny
Gdynia
Architektura
250 m2


t e m a t:
dom jednorodzinny

s t a t u s:
relaizajcja 2020/21

k l i e n t:
inwestor prywanty

p o w i e r z c h n i a:
250 m²

p r o j e k t a n c i:
aleksandra kurc, wiktor kurc, paweł pożoga

w s p ó ł p r a c a:


k o n s t r u k c j a:
Tomasz Kowalczyk

o p i s:
projekt budynku jednorodzinnego wraz z garażem wbudowanym w bryłę. Program przeznaczony dla rodziny 2+2 obejmuje część dzienną na parterze budynku, wraz z otwartym salonem i jadalnią oraz częściowo otwartą kuchnią. Otwarta przestrzeń antresoli nad salonem zapewnia łatwą komunikację mieszkańców oraz podnosi walory estetyczne wnętrza. Ascetyczna czarno-biała bryła budynku zapewnia mieszkańcom prywatność a odpowiednie ułożenie na działce gwarantuje doświetlenie częsci dziennych i niesamotwity widok na morze z górnej kondygnacji.


Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska