Prywatny
Gdynia
Architektura
300 m2


t e m a t:
budynek wielorodzinny (dwulokalowy)

s t a t u s:
pozwolenie na budowę - realizacja 2017-18

k l i e n t:
prywatny inwestor

p o w i e r z c h n i a:
300 m²

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc
ania puźniakowska
aleksandra mierzwa

k o n s t r u k c j a:
tk konstrukcje

o p i s:
Koncepcja budynku jednorodzinnego, dwumieszkaniowego powstała z chęci stworzenia atrakcyjnej, współczesnej zabudowy o wysokim standardzie wyrażonej poprzez uniwersalną, nieinwazyjną bryłę. Było to trudne zadanie, ze względu na szerokość oraz orientację działki względem stron świata. Przeprowadzone zostały liczne analizy oraz rozważono wiele wariantów rozmieszczenia zabudowy na działce. Ostatecznym rozwiązaniem problemu było stworzenie jednej bryły podzielonej na dwie części przesuniętych względem siebie - umożliwia to odpowiednie doświetlenie pomieszczeń w obu mieszkaniach oraz zachowanie przejżystego dojścia i dojazdu do obiektu. Dzięki temu powstał oczywisty, wizualny podział obiektu na dwa mieszkania.
Obiekt zaskakuje spokojem poprzez zastosowanie białych oraz jasno - szarych elementów wykończenia elewacji. Przejżysty i otwarty układ wnętrza pozwala na atracyjne i indywidualne zaaranżowanie przestrzeni mieszkalnej obu jednostek. Dodatkowo stworzony został tak aby pozostawić możliwość ewentualnego połączenia obu miezkań w jedno. Dzięki temu obiekt jest w pełni uniwerstalny.

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska