Prywatny
Gdańsk
Architektura
280 m2

t e m a t:
projekt budynku jednorodiznnego

s t a t u s:
koncepja
analiza

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
pomorskie

p o w i e r z c h n i a:
280 m2

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc
maja paprocka

z a k r e s:
projekt konepcyjny

z d j ę c i a:
wizualizacje - maka.studio

i d e a:

Dom przeznaczony dla 6 osobowej rodziny.

Gabaryty działki są niewielkie, a jej kształt skomplikowany. Aby budynek nie dominował nad otoczeniem, rozbito bryłę na dwie, nawiązujące do sąsiedniej zabudowy, połączone przeszklonym łącznikiem. Fragment terenu od południowej strony graniczy z dość wysokim budynkiem, dlatego bryła została przycięta. Budynek zaczął otwierać się na południe, aby czerpać jak najwięcej naturalnego światła. Z tej też strony na parterze umiejscowiona została część dzienna z wyjściem na naziemny taras.

Inwestorzy pragnęli, aby parter i piętro były w pewien sposób oddzielone funkcją. Na dole znajdować się miała część dzienna oraz nocna dla rodziców, a na górze część dla czwórki dzieci.Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska