Publiczny
Toruń
Architektura
1200 m2

t e m a t:
rozbudowa dom jednorodzinny

s t a t u s:
uzyskanie pozwolenia na budowę

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
pomorskie

p o w i e r z c h n i a:
410 m2

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc
hania ostrowska
aleksandra kurc
maja paprocka

z a k r e s:
projekt konepcyjny

w i z u a l i z a c j e:
wiktor pasternak 

i d e a:

1

Projekt rozbudowy KWPSP o nową część, zakłada częściowe usunięcie
istniejącego kompleksu. Projekt zachowuje historyczną zabudowę,
wprowadzając nowe, porządkujące rozwiązania kubaturowe we wschodniej
części działki. Zaprojektowany został obiekt dwu-, a w miejscu starej baszty -
trzykondygnacyjny, odseparowany od zabytkowego muru, funkcjonalnie
połączony z istniejącą zabudową historyczną. Pozostawienie przestrzeni
między nową zabudową a murem obronnym umożliwi sukcesywne prace
konserwatorskie i poprawiające kondycję zabytkowej fortyfikacji, jednocześnie
eksponując jej walory estetyczne w przestrzeni holu wejściowego nowego
kompleksu KWPSP.
Główną ideą projektową było zespolenie nowej części ze starą, w
sposób uporządkowany i nieprzytłaczający. Rozwiązaniem pozwalającym na
spójną syntezę obu obiektów jest dach, przykrywający zarówno część
zabudowy historycznej jak i nowoprojektowaną. Zachowując subtelne różnice
w kątach nachylenia, tworzy łagodne przejście na styku nowoczesności i
historii. Traktując z szacunkiem zabytkowy kompleks, rozbudowa jest
dopełnieniem, zarówno funkcjonalnym jak i stylistycznym. Prosta konstrukcja
dachu, pozwala wykorzystać na 90% jego powierzchni rozwiązania
proekologiczne, jak pozyskiwanie odnawialnej energii słonecznej.
Rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie jest technologia Sunroof, która
oprócz wysokiej wydajności energetycznej spełnia najwyższe standardy
estetyczne. Nowy budynek poprzez kontynuację użycia cegły na elewacji
tworzy całość ze starą częścią i domyka kompozycyjnie bryłę od wschodu.
Nowa część została odsunięta od zabytkowego muru dając mu
“odetchnąć”. W reprezentacyjnej części wejściowej, mur został odsłonięty
dzięki przeszkleniu, wpuszczając do wnętrza dodatkowe światło oraz
eksponując unikatowy zabytek miasta Torunia. Dzięki dużym przeszkleniom
na wejściu, petenci, goście KWPSP oraz przechodnie, mogą podziwiać
zabytek już z poziomu ulicy.
Wytworzony między obiektami dystans pozwala również na stałą
opiekę nad zabytkiem, swobodne dojście celem reperacji oraz możliwość
przewietrzania tej części muru. Przyczyni się to do poprawy jego stanu
technicznego i umożliwi zachowanie go na kolejne pokolenia, jednocześnie
nie narażając na degradację nowego obiektu.
Lewa część budynku (patrząc od frontu) odznacza się kubaturą i
wysokością. Jest reinterpretacją istniejącej niegdyś w tym miejscu baszty.
Odpowiednio dobrane proporcje oraz nowoczesny kształt obiektu akcentują
jedynie aspekt historyczny, nie siląc się na sztuczne odwzorowanie dawnej
baszty. Nowa forma wprowadza dialog między nową i starą estetyką, zachęca
do dyskusji nad postrzeganiem architektury i jej walorów na przestrzeni
wieków. Formą przywodzi na myśl wspomnienie funkcji tego miejsca niegdyś,
jednocześnie wpisując się w historyczną sylwetę miasta. Jest również
przeciwwagą kompozycyjną dla istniejącej zabytkowej wieży. Oprócz walorów
estetycznych, forma nowej baszty spełnia szereg funkcji dodatkowych. Na
poddaszu zostały umieszczone elementy wentylacji mechanicznej centrala,

2

wyrzutnia oraz pomieszczenia techniczne. Ukryte zostało również
nadwindzie.
Ponieważ przestrzeń przed budynkiem jest równie ważna, oprócz
małej architektury w formie ław, oświetlenia i zieleni, zaprojektowany został
akcent humorystyczny w formie świecącej rzeźby kota z drabiną. Czerwony
mruczek umieszczony na drzewach wita żartobliwym “dzień dobry”
strażaków, którzy oprócz niewyobrażalnie odpowiedzialnej pracy, pomagają
mieszkańcom również w sprawach codziennych.
B. ZAŁOŻENIA ARCHITEKTONICZNE I FUNKCJONALNO UŻYTKOWE BUDYNKU I
ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE:
a. rozwiązań przestrzennych
Nowy budynek kontynuuje oś komunikacyjną istniejącego budynku. Nowa
komunikacja wewnętrzna dzieli budynek wzdłuż długiego boku. Przewidziano
dwie klatki schodowe dla komunikacji pionowej. Dźwig (winda) łącząca halę
garażową wraz z klatką schodową zostały umieszczone w narożu nowego
budynku w części wschodniej.
Hala garażowa została zaprojektowana w całości w kondygnacji -1. Wjazd
został przewidziany pochylnią częściowo przykrytą budynkiem. Przewidzianio
miejsca naziemnne dla samochodów
b. rozwiązań funkcjonalno użytkowych,
Na parterze zabytkowego budynku w większości zachowano istniejący układ
funkcjonalny. Do istotnych zmian należy wprowadzenie windy, która umożliwi
komunikację osób niepełnosprawnych oraz dodatkowych elementów w
garażach - szatni, pralni, magazynu i przestrzeni na stół warsztatowy.
Zgodnie z życzeniem inwestora w strefie SKKW nie wprowadzono dużych
ingerencji, zmieniono jedynie układ pomieszczeń tak, by zoptymalizować
warunki pracy.
W nowoprojektowanym obiekcie parter ma być otwarty i zapraszający dzięki
przeszklonemu łącznikowi i układowi ścian, które kierują gości do głównego
wejścia. Łącznik jest jednocześnie poczekalnią z widokiem na zabytkowy mur
średniowieczny znajdujący się po drugiej stronie. Tuż przy łączniku
zlokalizowano kancelarię, a pozostałą część parteru zajmuje siłownia oraz
wydział techniczny obok wejścia do garażu.
Na pierwszym piętrze w całym obiekcie dominują funkcje biurowe.
Współpracujące wydziały w miarę możliwości lokalizowane były obok siebie,
a te które przyjmują najwięcej interesantów - tuż przy klatce schodowej z
windą. Na tym poziomie znajduje się również kierownictwo KW PSP
zajmujące reprezentacyjne miejsce w wysuniętej części obiektu.
Na drugim piętrze w zabytkowej części budynku oprócz biur znajduje się
niewielka sala konferencyjna w wieży. W nowym budynku na tym poziomie
zlokalizowano przestronną świetlicę - wysokie pomieszczenie sięgające aż
do poddasza, dobrze doświetlone z uwagi na zastosowanie okien
dachowych.
Najwyższą część starego budynku - ostatni poziom wieży - zajmuje sala
sztabowa do której dostęp ułatwiła winda. W nowym budynku natomiast
fragment poddasza zajmuje pomieszczenie centrali wentylacyjnej.

3

Całość układu ma zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie KW PSP, tak by
zagwarantować wygodę zarówno pracownikom jak i interesantom.
c. rozwiązań technicznych oraz materiałowych,
Nowy budynek z halą garażową wykonany będzie w konstrukcji żelbetowej ze
ścianami nośnymi z wypełnieniem w technologi silikatów i porotermu. Ściany
działowe silikaty, częściowo odsłonięty poroterm. Stropy żelbetowe
monolityczne. Całość posadowiona na płycie fundamentowej w hali
garażowej oraz ławach fundamentowych w części biurowej. Dach w
konstrukcji drewnianej, belki oparte na murze i słupach żelbetowych. Izolacja
termiczna dachu wełna. Wykończenie dachu w technologi sunroof dachów
solarnych na deskowaniu pełnym z płyt osb. Dach solarny pełni jednocześnie
funkcję zewnętrzną i wykończeniową dachu. (nie ma tutaj dodatkowej
warstwy wierzchniej). Nadwyżka energii z dachu solarnego wykorzystywana
będzie do ładowania samochodów oraz pomp ciepła. Dach wschodniej części
budynku wykończony w płytce ceramicznej na podkonstrukcji drewnianej.
Dach na konstrukcji drewnianej z metalowymi elementami wsporczymi
konstrukcyjnymi. W dachach przewidziano otwierane okna połaciowe w celu
dodatkowego doświetlenia biur i pomieszczeń. Odwodnienia w części dachów
solarnych korytami do wewnątrz budynku - hali garażowej - zbiorników
wodnych. Elewacja wykonana z płytki klinkierowej, uzupełniona elementami z
płyty betonowej w parterze lub włókno cementowej mocowanej na profilach
aluminiowych. Parter budynku wyłożony okładziną z płyt betonowych lub
włóknocementowych ryflowanych. Okna w parterze o profilu aluminiowym w
kolorystyce jasnej zieleni. Okna piętro w pvc. rama okien częściowo
schowana w elewacji. Szyby 3 warstwowe. Wentylacja mechaniczna z
odzyskiem (rekuperacja) wywiewna z nawiewem z okien. W hali wentylacja
mechaniczna wywiewna. Woda zebrana z dachów zostaje zebrana do
zbiorników w hali garażowej, do wykorzystania w nawadnianiu zieleni.
Przyłącza energetyczne i teletechniczne na bazie istniejących. Dodatkowe
przyłącza zlokalizowane w hali garażowej. Budynek zostanie przyłączony do
istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze Wały Gen. W. Sikorskiego. Projekt
również zakłada podłączenie się kanalizacji deszczowej do sieci również w tej
drodze . Projekt wykorzystuje obecne przyłącze gazowe. Nowe przyłącze od
strony międzymurza do kotłowni w hali garażowej.
Ogrzewanie zostało przyjęte jako hybrydowe pompa ciepła wraz z kotłem
gazowym grzewczym jako uzupełnienie - załączanym w momentach spadku
energii . Dach solarny zapewnia energię dla wymienników pomp ciepła jak
również rekompensuje zużycie energii dla rekuperacji. W nowej części
biurowej zostało założone ogrzewanie podłogowe. Hala garażowa nie
ogrzewana
d. rozwiązań w zakresie zieleni,
Zachowana została jak największa liczba rosnących na działce drzew.
Wyciętych zostało pięć drzew, znajdujące się zbyt blisko projektowanego
budynku i jego konstrukcji. W otoczeniu działki jak i na samej działce
przeważają drzewa liściaste, ale można zauważyć także te iglaste. Ważnym
założeniem jest ochrona różnorodności biologicznej, dlatego planowane
nasadzenia obejmować będą przede wszystkim rośliny miododajne, takie jak

4


lipa drobnolistna czy klon pospolity. Duży nacisk został położony na
zastosowanie gatunków rodzimych. Na większości działki rozmieszczone
zostały łąki kwietne, a pośród nich zatopione ule oraz pozostałe elementy
małej architektury.
e. rozwiązań komunikacyjnych.
Projekt przewiduje wjazd poprzez 3 bramy na teren KWPSP. Plac
manewrowy wraz z miejscami postojowymi naziemnymi umożliwia
manewrowanie pojazdami ciężarowymi, zgodnie z zapisami wytycznych
konkursowych. Wjazd do garażu podziemnego realizowany jest od
wschodniej części działki, częściowo zadaszony nowoprojektowanym
budynkiem. Przewidziano 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych na poziomie
terenu. Obiekt dostępny z poziomu ulicy dla pieszych. Dobrze
skomunikowany z transportem miejskim.
C. OPIS WSZYSTKICH ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIU
TERENU ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z NEUTRALNOŚCIĄ KLIMATYCZNĄ I
WPŁYWEM INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
Rozwiązaniem zaproponowanym w projekcie jest technologia
Sunroof, która oprócz wysokiej wydajności energetycznej spełnia najwyższe
standardy estetyczne. Dach solarny pełni jednocześnie funkcję zewnętrzną i
wykończeniową dachu. (nie ma tutaj dodatkowej warstwy wierzchniej)
Nadwyżka energia z dachu solarnego wykorzystywana będzie do ładowania
samochodów oraz pomp ciepła i rekuperacji. Okna w parterze o profilu
aluminiowym w kolorystyce jasnej zieleni. Okna piętro w pvc.Szyby 3
warstwowe. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem (rekuperacja) wywiewna z
nawiewem z okien. W hali wentylacja mechaniczna wywiewna. Woda zebrana
z dachów zostaje zebrana do zbiorników w hali garażowej, do wykorzystania
w nawadnianiu zieleni. Ogrzewanie zostało przyjęte jako hybrydowe pompa
ciepła wraz z kotłem gazowym grzewczym jako uzupełnienie - załączanym w
momentach spadku energii . Dach solarny zapewnia energię dla
wymienników pomp ciepła jak również rekompensuje zużycie energii dla
rekuperacji. W nowej części biurowej zostało zaprojektowane ogrzewanie
podłogowe
Ważnym założeniem jest ochrona różnorodności biologicznej, dlatego
planowane nasadzenia obejmować będą przede wszystkim rośliny
miododajne, takie jak lipa drobnolistna czy klon pospolity. Duży nacisk został
położony na zastosowanie gatunków rodzimych. Na większości działki
rozmieszczone zostały łąki kwietne

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska