prywatny
Gdańsk
dom jednorodzinny
160 m2

t e m a t:
wnętrze domu jednorodzinnego

s t a t u s:
realizacja 2022

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
gdańsk

p o w i e r z c h n i a:
160 m²

p r o j e k t a n c i:
aleksandra kurc, wiktor kurc

z a k r e s:
projekt funkcjonalny
projekt koncepcyjny
projekt wykonawczy

i d e a:
Projekt wnętrza domu dla rodziny 2+2

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska