Miasto Sopot
Sopot
Architektura
2600 m2


t e m a t:
II MIEJSCE W OGOLNOPOLSKIM KONKURSIE
budynek wielorodzinny

s t a t u s:
koncecpja na konkurs

k l i e n t:
urzad miasta sopot

m i e j s c e:
sopot

p o w i e r z c h n i a:
~2600 m² PUM

p r o j e k t a n c i:
MAKA STUDIO:
arch wiktor kurc, arch aleksandra mierzwa, inz. tomasz sroczynski, arch pawel pozoga

z a k r e s:
koncepcja

o p i s:
Bryla budynku
Budynek wielorodzinny z 39 mieszkaniami. Został uksztaltowany w dwie litery L, które urbanistycznie domykaja kwartał od strony alei. Budynek w założeniu miał stanowić ramę dla juz istniejącego historycznego budynku wewnątrz kwartału oraz w ciekawy sposób dopełnić istniejącą zabudowę wprowadzając ład urbanistyczny. Otwarcie od alei nie tylko miało być ukłonem dla historii, ale miało również wpuszczać światło oraz zapewnić dostęp do drogi pożarowej. Budynek od strony ulicy charakteryzuje się prostotą, aby nie wprowadzać bałaganu zdecydowaliśmy się na wręcz płaska elewacje z mala zabawą w ustawieniu okien. Budynek swoją masa od ulicy miał również chronić akustycznie kwartał od ruchliwej alei. W swoich założeniach projektowych postanowliliśmy pozostawić istniejący parking wkomponowując go w nowy obiekt, dostosowując go estetycznie do nowej zabudowy, pozostawiając wjazd od strony mniej ruchliwej ulicy. Również od strony ulicy aby zapewnić prywatność została zaprojektowana prosta w formie palisada spajajaca cały budynek od strony ciągu komunikacyjnego miasta. Miejsca na odpady stałe obsługiwane od strony ulicy umieszczone zostały w parterze budynku budynku, dostępne dla mieszkańców bezpośrednio z holu. Ustawienie klatek schodowych od strony północnej dało wyraźny układ komunikacyjny, wejścia zlokalizowane od głównych ciągów pieszych (z mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych na parterze), zachowując strefę prywatną w słonecznej częsci wytworzonego formą budynku dziedzińca. Wnętrze kwartału zostało bardziej rozrzeźbione poprzez zastosowanie loggi oraz balkonów otoczonych drewnianym powtórzeniem palisady pojawiającej się na froncie budynków. W swojej formie oraz dzięki użytemu materiałowi są współczesną interpretacją charakterycztycznych dla Sopotu drewnianych wykuszy. Ostatnie kondygnacje mieszkań posiadają wyjścia na słoneczny taras.

Mieszkania
W budynku zostało zaprojektowanych 39 mieszkań w dokładnych procentowych podziałach wielkości i ilości wg wytycznych organizatora. Klatki schodowe pozostawione w surowym betonie, z mocnym akcentem kolorystycznym na posadzce. Mieszkania wykończone w tynku wap-cen nakładanym maszynowo. Prywatne tarasy na ostatniej kondygnacji pokryte deską kompozytową. Dostępne tylko i wyłacznie dla mieszkańców mieszkań do których przynależą. Mieszkania w parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska