• Architektura     • Wnętrza     • Gabinety     • Nagrody     • Publikacje     • O nas     • Kontakt     ︎ PRACA︎
Wynajem
Sasino
Architektura
80 m2

t e m a t:
3 x domki pod wynajem

s t a t u s:
realizacja 2022

k l i e n t:
prywatny inwestor

m i e j s c e:
sasino

p o w i e r z c h n i a:
3 x 80 m²

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc, aleksandra kurc , paweł pożoga

k o n s t r u k c j a:
PPC - Piotr Chudoba

o p i s:
...soon

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk, Polska