Sadova
Gdańsk
Restauracja
145 m2

t e m a t:
rozbudowa hotelu Sadova o nową salę konsumpcyjną

s t a t u s:
realizacja 2018

z d j ę c i a:
densiuk.com

k l i e n t:
Sadova

p o w i e r z c h n i a:
70 m2
75 m2 taras

p r o j e k t a n c i:
aleksandra mierzwa
daria pawlaczyk
wiktor kurc
paweł pożoga

z a k r e s p r a c:
• projekt koncepcyjny
• projekt budowlany
• uzyskanie pozwolenia od konserwatora
• uzyskanie pozwolenia na budowę

k o n s t r u k c j a:
pracownia projektowa PROKON

o p i s:
Projekt rozbudowy hotelu o nową salę konsumpcyjną zakładał wzbogacenie restauracji o przestrzeń “ogrodu zimowego” wraz z tarasem. Rozbudowa miała na celu powiększyć istniejącą salę konsumpcyjną i stać się integralną częścią hotelowej restauracji. Zastosowanie systemu dachu zielonego wraz z nowoczesną i minimalistyczną pergolą umożliwiło stworzenie oryginalnego charakteru bryle, a goście dzięki mnogiej ilości zieleni mogą odpocząć w miłym otoczeniu- znajdując się w samym centrum tętniącego życiem miasta. Zminimalizowana gama materiałów wykończeniowych użytych w projekcie świetnie współgra z istniejącym budynkiem, pozytywnie wpływając na odbiór całości założenia.

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska