Prywatny
Sopot
Architektura
310 m2

t e m a t:
rozbudowa dom jednorodzinny

s t a t u s:
uzyskanie pozwolenia na budowę

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
pomorskie

p o w i e r z c h n i a:
410 m2

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc
aleksandra kurc

z a k r e s:
projekt konepcyjny
projekt budowlany
uzgodnienia z konserwatorem
projekt wykonawczy

z d j ę c i a:
wizualizacje - maka.studio

i d e a:
Projekt rozbudowy i przedbuowy istniejącego budynku zlokalizowanego w strefie konserwatora w Sopocie. Orijekt zakłada przedbuowę wnętrza oraz rozbudowę o dodatkową przestrzeń. Ustalenia konserwatorskie obligowały do rozbudowy budynku zachowując materiały i kolorystyke i zasady kompozycji. Nowodobudowna część czerpie z ideii budynku istnijącego - jednak reinterpretuje na nowo ustalenia planu. Te same zasady projektowania w nowoczesnej formie nawiązaują do istnijeącej bryły i matriałów. Ale nadaje nowego nowoczesnego ducha. Tynk szczotkowany nadaje budynkowi symboliczne podziały elewacji . Projekt budynku został poparty dokładnymi analizami proporcji, materiałów zasad kompozycji.

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska