Deweloper
Otomin
Architektura
210 m2


t e m a t:
budynek wielorodzinny (dwulokalowy)

s t a t u s:
realizacja 2022

k l i e n t:
deweloper

m i e j s c e:
otomin

p o w i e r z c h n i a:
210 m²


p r o j e k t a n c i:
MAKA.STUDIO

k o n s t r u k c j a:


o p i s:
...soon

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska