NEODENTAL
KOSAKOWO
Gabinety Stomatologiczne
180 m2

t e m a t:
klinika stomatologiczna

s t a t u s:
realizacja

k l i e n t:
Neodental

l o k a l i z a c j a:
kosakowo

p o w i e r z c h n i a:
185 m²

p r o j e k t a n c i:
daria pawlaczyk-szymańska
wiktor kurc
zuzanna stefanowicz

w s p ó ł p r a c a:


z d j ę c i a:
magdalenamogielnicka.pl

z a k r e s:
analiza lokalów
• projekt budowlany
• projekt technologiczny do sanepidu
• projekt wykonawczy
• projekt mebli
• pozwolenie na budowę
• nadzór autorski
• odbiory


o p i s:
...wkrótce

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska