IDE
Bydgoszcz
klinika  
185 m2
t e m a t:
wnętrze kliniki stomatologicznej

s t a t u s:
realizacja 2023/24

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
warszawa

p o w i e r z c h n i a:
185 m²

p r o j e k t a n c i:
jagoda cieślik, aleksandra kurc, wiktor kurc

cgi:
nadiya dudyk

z a k r e s:
projekt funkcjonalny
projekt technologiczny
projekt koncepcyjny
projekt wykonawczy

i d e a:
Projekt kliniki stomatologicznej z wykorzystaniem naturalnych materiałów z akcentem zieleni. 

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska