• Architektura     • Wnętrza     • Gabinety     • Nagrody     • Publikacje     • O nas     • Kontakt     ︎ PRACA︎
Prywatny
Rumia k/Gdyni
Architektura
340 m2

t e m a t:
dom jednorodzinny

s t a t u s:
realizacja 2022

k l i e n t:
prywatny inwestor

m i e j s c e:
rumia

p o w i e r z c h n i a:
340 m²

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc, aleksandra kurc , paweł pożoga

k o n s t r u k c j a:
Mateusz Reptowski

o p i s:
Budynek jednorodzinny ok 340m2 powierzchni użytkowej dla 4 osobowej rodziny.

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk, Polska