Prywatny
Rumia k/Gdyni
Architektura
340 m2

t e m a t:
dom jednorodzinny

s t a t u s:
realizacja 2022

k l i e n t:
prywatny inwestor

m i e j s c e:
rumia

p o w i e r z c h n i a:
340 m²

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc, aleksandra kurc , paweł pożoga

k o n s t r u k c j a:
Mateusz Reptowski

o p i s:
Budynek jednorodzinny dla 2+2. Budynek zlokalizowany na przepięknej działce o dużym spadku w kierunku rzeki. Malowniczy krajobraz meandrów chronionej rzeki stał się główną ideą kreowania projektu. Bardzo precyzyjne zapisy Planu Miejscowego mocno ingerowały w początkowe plany inwestorów. Projektanci idealnie wykorzystali spadek terenu, oddzielając się wizulanie od ulicy jezdnej i sąsiadów. Budynek stał się jednocześnie murem oporowym okalającego go terenu. Obiekt spływa niejako z terenem w kierunku rzeki otwierając się gigantycznymi przeszklonymi  przestrzeniami na rzekę i drzewa. Inwestorom zależało aby budynek wtapiał się w krajobraz. Surowość wejścia i murów oporowych  z pozostawionym wzorem szalunków w żelbecie miał być kontrastem do tego co dzieje sie wewnątrz budynku. Mury oporowe stały się tutaj ramą która kadruje widok i nastawia odbiorcę na widok, dzięki temu zabiegowi  powstała bardzo silna oś kompozycyjna i widokowa Wsch-Zach. Mocna wizja projektowa i ideaa wyznaczyła sposób kreowania  wnętrza i układ pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia skierowane zostały na widok rzeki. Układ budynku w kształcie litery “L” otulił taras naziemny - nadając mu intymności i prywatności. Budynek ułożony jest w osi Wschód Zachód

Aby wykorzystać wschodnio-południowe słońce - budynek zrobiony jest na przestrzał. Poprzez szklany naczółek wystający jako jedyny od strony ulicy, wpuszcza promienie słońca do salonu poprzez antresolę i wysoki salon. Południowe słońce rozdziera cały budynek wzdłuż nie napotykając bariery dociera do salonu.

Wielkie przeszklenia stoją w kontraście ze stalową konstrukcją dachu. Prosty dach niejako lewituje nad terenem. Dla kontrastu lekkich przeszkleń projektanci użyli cegły rozbiórkowej jako okładziny elewacyjnej. Dodając wizualnie masy do części zgłębionej w terenie. Aby uzyskać jak najlżejszy front budynku - została zaprojektowana stalowa kratownica, która jak czapka okala całe założenie.


Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska