Developer
Gdańsk
Architektura
5500 m2


t e m a t:
zmknięty konkurs - INTUO

s t a t u s:
koncepcja

k l i e n t:
inwestor prywatny

p o w i e r z c h n i a:
5550 m² PUM

p r o j e k t a n c i:
MAKA STUDIO:
wiktor kurc
aleksandra mierzwa
daria pawlaczyk
dominika szymańska


o p i s:
Punktem wyjściowym do projektu polegającego na podkreśleniu walorów zastanej struktury o bardzo cennych wartościach kulturowych, przy założeniu likwidacji istniejącego zainwestowania substandardowego, było położenie akcentu na rozplanowanie jak najlepszego układu 64 mieszkań zarówno w zastanej jak i w istniejącej strukturze. Pozornie problematyczny zakres obszaru objętego opracowaniem- w środku i na przestrzał kwartału- w którego planie jest zagospodarowanie tożsamą zabudową mieszkaniowo-usługową, uniemożliwiało otworzenie się na doświetlenie z zewnątrz opracowywanej działki. Dodatkowo przy dość wąskiej szerokości działki. Wszystko to zostało przekute w walor mający swoje ujście w prostopadłym przepruciu bryły pozwalającym na zapewnienie bardzo korzystnego czasu nasłonecznienia mieszkań i wytworzeniu swoistego kameralnego wnętrza.

Ważnym elementem determinującym kształtowanie bryły było zachowanie przerwy w zabudowie, uzasadnionej historycznie i mającej swoje odzwierciedlenie od strony ulicy Jałmużniczej co jest zgodne wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób powstała oś widokowa, dająca wgląd do wnętrza nowo projektowanej zabudowy ale jej proporcje przekazują informację o pojawieniu sie pewnej śluzy psychologicznej pomiędzy przestrzenią publiczną a półpubliczną. Z ułożenia struktury przestrzennej projektowanej zabudowy w naturalny sposób powstały dwa dziedzińce co sformułowało korzystne kierunki przepływu komunikacji pieszej. Pierwszy, otwarty, dostępny od strony Motławy i kierujący do usług mieszczących się na parterze. Drugi natomiast fizycznie dostępny jedynie dla mieszkańców i użytkowany na ich potrzeby- z zachowaną możliwością połączenia z dziedzińcem w sąsiedniej zabudowie. Jego dopełnienie stanowi ogródek z wykorzystaniem traw ozdobnych i krzewów.

Zespół trzech cztero i pięciokondygnacyjnych budynków mieszkaniowych z usługami w parterze zaprojektowano przy założeniu maksymalnego wykorzystania dopuszczalnej powierzchni i wysokości zabudowy aby w pełni wykorzystać tak wartościowy teren. Pod budynkami został zaprojektowany dwukondygnacyjny garaż wyłącznie na potrzeby mieszkańców.
Całość terenu jest zoorganizowana w sposób umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych - do wszystkich pomieszczeń i klatek schodowych z windami na parterze.

Układy mieszkań zaprojektowano od jedno pokojowych do pięciopokojowych o zróżnicowanych wysokościach przy zachowaniu w prawie całkowitym zakresie zastanych modułów konstrukcyjnych- podkreślajacych charakter pofabrycznych lokali.
Jako materiał wykończeniowy wybrana została czerwona cegła charakterystyczna dla zabudowań z okresu powstania elewacji od strony ulicy Kamiennej Grobli, natomiast kolor czarny cegły dla nadbudowy nowego nad starym oraz dla nowego budynku od strony południowo-wschodniej. Celem czerni jest wpisanie się w kontekst a nie konkurowanie z nim. Dachy na obiektach pofabrycznych zostały zaprojektowane jako zielone.Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska