Prywatny
Gdańsk
Architektura
600 m2 + 760 m2

t e m a t:
budynek biurowy z magazynem

s t a t u s:
realizacja 2022-2024

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
pomorskie

p o w i e r z c h n i a:
760 m2

p r o j e k t a n c i:
MAKA.STUDIO

z a k r e s:
projekt konepcyjny
projekt budowlany
projekt wykonawczy

i d e a:
...

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska