CivisVita
Toruń
Gabinety Stomatologiczne
56 m2

t e m a t:
klinika stomatologiczna

s t a t u s:
realizacja

k l i e n t:
civis-vita

m i e j s c e:
toruń

p o w i e r z c h n i a:
56 m²

p r o j e k t a n c i:
aleksandra kurc, wiktor kurc

z d j ę c i a:
MAKA Studio

z a k r e s:
• autorski projekt wnętrz
• projekt wykonawczy
• projekt mebli
• projekt logo

i d e a:
Projekt obejmował części reprezentacyjne poczekalni z recepcją oraz łazienki dla pacjentów. W projekcie dominują chłodne szarości ocieplone bielonym drewnem z dodatkami mosiądzu.

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska