Prywatny
Gdańsk
Wnętrze prywatne
90 m2

t e m a t:
wnętrze mieszkania

s t a t u s:
realizacja 2021/2

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
gdańsk

p o w i e r z c h n i a:
90 m²

p r o j e k t a n c i:
aleksandra kurc, daria pawlaczyk, wiktor kurc

w i z u a l i z a c j e:
MAKA

z a k r e s:
projekt funkcjonalny
projekt koncepcyjny
projekt wykonawczy
nadzór autorski


i d e a:
...

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska