Prywatny
k/Gdańska
Architektura
250 m2

t e m a t:
dom jednorodzinny

s t a t u s:
realizacja 2022

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
pod Gdańskiem

p o w i e r z c h n i a:
250 m2

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc
aleksandra kurc

z a k r e s:
projekt konepcyjny
projekt budowlany

i d e a:
Projekt budynku jednorodzinnego położonego na działce z dużym spadkiem. Koncepcja zakłada układ zagrodowy obiektu z podziałem bryły na 3 segmenty: dzienny, nocny oraz zaplecze. Dzięki rozczłonkowaniu bryły budynek nie przytłacza swoją wielkością i wpisuje się w klimat podmiejskiej zabudowy. Dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów, wpisuje się w zastany krajobraz, pozwalając budynkowi zmieniać się z czasem i coraz bardziej wtapiać w tło. Ułozenie poszczególnych segmentów pozwoliło na wydzielenie prywatnej częsci wypoczynkowej z częściowo zadaszonym tarasem połączonym bezpośrednio z kuchnią. 

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska