Prywatny
Gydnia
Architektura
220 m2


t e m a t:
dom jednorodzinny

s t a t u s:
koncepcja

k l i e n t:
prywatny

m i e j s c e:
pomorskie

p o w i e r z c h n i a:
220 m2

p r o j e k t a n c i:
wiktor kurc
aleksandra kurc

z a k r e s:
projekt konepcyjny
projekt budowlany

i d e a:
Projekt koncepcyjny oraz budowlany domu jednorodzinnego w Gdyni. Kształt oraz rozwiązania bryłowe miały nawiązywać do modernizmu gdyńskiego oraz do budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy armatorów.


Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska