Prywatny
Gdynia
Architektura
... m2


t e m a t:
przebudowa elewacji

s t a t u s:
realizacja 2020-2021

k l i e n t:
Hotel Antares

m i e j s c e:
gdynia

p o w i e r z c h n i a:
-

p r o j e k t a n c i:
aleksandra kurc, anna puźniakowska, wiktor kurc

z a k r e s:
projekt wykonawczy

i d e a:
Zmiana elewacji Hotelu Antares w Gdyni

Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska