Prywatny
Charzykowy
Architektura
35 m2


t e m a t:
altana ogrodowa

s t a t u s:
realizacja

k l i e n t:
prywatny

l o k a l i z a c j a:
kościerzyna

p o w i e r z c h n i a:
35 m²

p r o j e k t a n c i:
aleksandra mierzwa
wiktor kurc


z a k r e s:
• projekt koncepcyjny
• projekt wykonawczy

p h o t o:
maka studio

o p i s:
Projekt altany ogrodowej z betonu architektonicznego, z możliwością zamknięcia ścian szklanymi ścianami systemowymi


Designed by   ︎ MAKA.STUDIO
Gdansk - Warszawa, Polska